Player Profile: Total Points: Draft Price:
Eli Elezra
67 Points $11
Team: Todd Brunson